fbpx

Договір публічної оферти

1. Загальні положення
1.1. Цей договір є офіційною пропозицією (офертою) Інтернет-магазину «AdventUkraine», далі – «Продавець», укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин.
1.2. Моментом повного та беззаперечного прийняття Продавцем пропозиції (акцептом) згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України є факт оплати Замовником замовлення на умовах цього договору, про що свідчить «Правила та умови».


2. Предмет договору
2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Замовнику товар, а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти товар відповідно до умов цього договору.


3. Порядок оформлення замовлення
3.1. Замовник оформлює замовлення на товар через Інтернет-магазин «AdventUkraine» самостійно або з допомогою менеджера.


4. Ціна та порядок оплати
4.1. Ціна кожного окремого товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
4.2. Замовник оплачує замовлення банківським переказом, за допомогою платіжних систем або іншим способом, вказаним на сайті Інтернет-магазину.


5. Умови доставки
5.1. Доставка товару здійснюється способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину.


6. Умови повернення товару
6.1. Повернення товару можливе у випадку, якщо було встановлено пошкодження цілісності продукту, яке сталося не з вини покупця, а в результаті виробничого браку або пошкодження під час транспортування.
6.2. Для ініціювання процесу повернення товару покупець має зв’язатися з магазином через контактну пошту info@adventukraine.com.ua або за номером телефону +380961033500 не пізніше 3 днів з моменту отримання товару.

7. Процес повернення товару
7.1. Покупець зобов’язаний надати докази пошкодження товару, такі як фотографії упаковки та товару.
7.2. Після підтвердження пошкодження з боку магазину, покупцю буде надана інформація про спосіб повернення товару.

8. Повернення коштів
8.1. Після отримання та перевірки поверненого товару, магазин здійснить повернення коштів на банківський рахунок покупця протягом 14 днів.
8.2. Товари, пошкодження яких відбулося внаслідок неправильного використання або зберігання з боку покупця, для повернення не приймаються.


9. Відповідальність сторін та вирішення спорів
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.


10. Інші умови
10.1. Усі можливі ситуації, спори, що виникають у процесі виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів, а в разі неможливості їх вирішення таким способом – у відповідності з чинним законодавством України.


11. Строк дії договору
11.1. Цей договір набирає чинності з моменту його акцептування Замовником, що визначено в п. 1.2, та діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

MaksymTrokhymets © 2023 All Rights Reserved.